Adopcja Serca

Misja w Zambii

grupowa

Adopcja Grupowajest adopcją grupy przedszkolnej. Wiek dzieci kwalifikowanych do tego programu waha się pomiędzy 2,5–5 lat, z przewagą dzieci młodszych. Są to dzieci mieszkające w pobliżu Misji Sióstr Boromeuszek w Mpanshya. Część z nich jest sierotami bądź półsierotami, ale zdarzają się i dzieci z pełnych, aczkolwiek skrajnie ubogich rodzin. Adopcyjny Rodzic decydujący się na taki rodzaj adopcji wspiera całą tę grupę, choć zostaje mu przydzielone konkretne dziecko. W ciągu roku szkolnego Rodzic Adopcyjny otrzyma 3 informacje/zdjęcia z Zambii. Prosimy o dokładne zapoznanie się ze szczegółami programu zanim zdecydują się Państwo na ten rodzaj adopcji.  W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Koordynatorką programu – p. Barbara Mrózek: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

1. Ile kosztuje Adopcja Grupowa?

Koszt Adopcji Grupowej został ustalony na poziomie 175 USD/rok. Rok liczymy od momentu przyznania dziecka*. Wpłat można dokonywać w złotówkach według kursu sprzedaży Banku Pekao SA w danym dniu.

*W przypadku dzieci przydzielonych w miesiącach od stycznia do czerwca danego roku opłata adopcyjna w wysokości określonej przez Koordynatora musi wpłynąć najpóźniej do października bądź grudnia danego roku.

2. Czy można uiszczać opłatę adopcyjną ratami?

Tak, przy czym prosimy o wpłatę pierwszej raty w ciągu 14 dni od przydzielenia dziecka. Wysokość najniższej raty to równowartość 17,50 USD.

3. Co gwarantuje opłata adopcyjna?

W ramach opłaty adopcyjnej zapewniamy dziecku: przedszkole, posiłek, mundurek, buty, plecak, przybory szkolne, środki higieniczne na każdy semester, dodatkowe zajęcia (trzy na rok, np. piknik), przyjęcia świąteczne, paczuszki ze słodyczami na Boże Narodzenie i Wielkanoc oraz prezent na święta Bożego Narodzenia.

Część opłaty adopcyjnej, a dokładnie 20%, przeznaczona jest  na cele administracyjne programu „Adopcji Serca”, związane z opłatami energii, internetu, dojazdu do dzieci i z wynagrodzeniem pracowników socjalnych czyli rdzennych mieszkańców pomagających przy programach adopcyjnych w Zambii. Siostry misjonarki i koordynatorzy w Polsce posługują charytatywnie.


4. Jakie informacje zawrzeć w e-mailu ze zgłoszeniem?

Imię i nazwisko, adres, adres e-mailowy do korespondencji (jeśli inny niż adres, z którego wysłano zgłoszenie do programu), preferencje co do płci i wieku dziecka (3-5 lat).

5. Do kogo pisać w sprawie Adopcji Grupowej?

Koordynowaniem Adopcji Grupowej zajmuje się p. Barbara Mrózek. Zgłoszenia i wszelkie pytania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

6. Czy istnieje możliwość kontynuowania Adopcji Grupowej po ukończeniu przedszkola przez dziecko?

Zakładamy, że po ukończeniu przedszkola (dzieci najdłużej będą w nim przez 3 lata) będzie możliwość kontynuowania tej adopcji w ramach indywidualnej Adopcji Serca i wspierania całej rodziny dziecka, które zostało przydzielone w momencie rozpoczęcia Adopcji Grupowej.

7. Na jakie konto wpłacać opłatę adopcyjną?

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
ul. Okrzei 27
43-190 MIKOŁÓW
Bank Pekao SA
21 1240 1330 1787 0010 2967 4731

SWIFT dla PeKaO S.A.: PKOPPLPW
IBAN: PL21 1240 1330 1787 0010 2967 4731

 
Wszystkie wpłaty prosimy opisywać wg poniższego schematu:

“Adopcja Grupowa, imię i nazwisko dziecka, nr kartoteki-darowizna.”

8. O czym zawsze zawiadamiać e-mailowo w trakcie Adopcji?

Prosimy o zawiadomienie Koordynatorki programu, jeśli zaistniała którakolwiek z poniższych sytuacji:

  • opłaty adopcyjne uiszczane są z konta bankowego innej osoby niż Rodzic Adopcyjny (matki, ojca, krewnego)  i na przelewie będą dane innej osoby
  • w przypadku zmiany nazwiska (zmiana stanu cywilnego)
  • rozbieżności nazwisk pomiędzy nazwiskiem zgłoszonym do adopcji a nazwiskiem na koncie bankowym
  • zmiany adresu do korespondencji. Jest to niezmiernie ważne, gdy chcemy wysłać list lub rysunek od dziecka. Zdarza się, że adres jest już nieaktualny i list wraca.
  • zmiany adresu e-mailowego
  • rezygnacji z Adopcji Grupowej.


Jeśli zdecydują się Państwo na rezygnację z programu, prosimy o jak najszybszą informację na ten temat. Prosimy o zawarcie danych dziecka i numeru kartoteki. 

9. Czy można uiszczać dodatkowe wpłaty na konkretne cele?

Można wpłacać dodatkowe pieniądze na witaminy. Kwota 15 PLN zapewnia witaminy na cały rok dla jednego dziecka. Jeśli chcą Państwo wesprzeć ten projekt i pomóc nam w zakupie witamin dla dzieci z Adopcji Grupowej, prosimy o przelewy na konto Zgromadzenia opisane następująco: “Adopcja Grupowa, imię i nazwisko dziecka, nr kartoteki, witaminy-darowizna”. Projekt ten może wesprzeć również osoba, która nie jest Rodzicem Adopcyjnym. Wtedy prosimy zatytułować przelew: “Adopcja Grupowa, witaminy, darowizna”. Z góry serdecznie dziękujemy!

Zachęcamy jednocześnie Państwa do odwiedzenia zakładek “Projekty główne” oraz “Pozostałe formy pomocy”, gdzie dowiedzą się Państwo, na jakie cele można wpłacać pieniądze. Za każdą wpłatę z całego serca dziękujemy!
 

10. Czy można wysyłać paczki?
Można wysyłać paczki adresując je na Misję:

St. Luke’s Mission Hospital
Mpanshya
P.O. Box 32789 Lusaka
Zambia
Central Africa
 
W środku paczki prosimy o załączenie listy przesyłanych rzeczy (najlepiej w języku angielskim) i opisanie jej (w środku) jako paczka dla Adopcji Grupowej. Zawartość paczki będzie rozdzielona pomiędzy wszystkie dzieci.

W paczkach można wysłać prezenty dla konkretnego dziecka (maksymalnie 50% zawartości paczki). Prosimy włożyć je do plastikowej torby bądź toreb, które należy opisać wg schematu: “Adopcja Grupowa, imię i nazwisko dziecka, nr kartoteki”. Prosimy o wysyłanie jednej paczki na rok.

11. Czy istnieje możliwość robienia zakupów dla dziecka w Zambii?

Tak, istnieje taka możliwość. Zakupy robione są 3 razy w roku, wg zamówienia złożonego przez Rodzica Adopcyjnego u p. Moniki Maliszewskiej. Adres mailowy:: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Ceny i towary oferowane przez “Sklepik” są przesyłane do każdego Rodzica Adopcyjnego drogą e-mailową.

12. Czy można wysłać list do dziecka?

Oczywiście! Dzieci bardzo ucieszy list od Państwa. Można wysyłać listy zarówno do całej grupy, jak i do swojego dziecka. Listy prosimy wysyłać na adres Misji, zaś w środku prosimy o załączenie karteczki z opisem, dla kogo jest list: imię i nazwisko dziecka oraz nr kartoteki.  

13. Jakie są etapy przystąpienia do Adopcji Grupowej?

a)    dokładne zapoznanie się z regulaminem programu Adopcja Serca
b)    zgłoszenie chęci uczestnictwa poprzez wysłanie e-maila na adres Koordynatorki programu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
c)    potwierdzenie od Koordynatora, iż Państwa zgłoszenie zostało przyjęte
d)    przyznanie dziecka – otrzymanie profilu oraz zdjęcia
e)    poinformowanie Koordynatorki o podjęciu się adopcji przyznanego dziecka
f)     uiszczenie pierwszej wpłaty do 14 dni od przyznania dziecka.

14.  Czy nabór do programu odbywa się cały rok?

Do programu można zgłaszać się cały czas, jednak dzieci przydzielane są w okresie od lipca do grudnia każdego roku. W Zambii rok szkolny rozpoczyna się w styczniu, dlatego celem naszym jest znalezienie Rodziców Adopcyjnych dla każdego dziecka przed 1 stycznia każdego roku. W sytuacjach losowych może zdarzyć się, że pojedyncze dzieci przydzielone będą poza ramami czasowymi określonymi w programie (np. w przypadku rezygnacji dotychczasowego Rodzica Adopcyjnego). W przypadku tych adopcji zazwyczaj Rodzic Adopcyjny ma mniej czasu na uiszczenie opłaty adopcyjnej (całość musi wpłynąć najpóźniej do października bądź grudnia danego roku).

Serdecznie zapraszamy do programu!