Adopcja Serca

Misja w Zambii

Adopcja Serca (zwana też adopcją na odległość) to materialne i duchowe wsparcie konkretnej osoby, zamieszkującej najbiedniejsze rejony świata - w naszym przypadku Zambię. To dobrowolne zobowiązanie się do przekazywania środków na rzecz „adoptowanego”, które przede wszystkim zapewniają mu możliwość kształcenia, a tym samym dają szansę na lepszą przyszłość. Szczególnymi przypadkami są osoby chore i starsze - pomoc dla nich koncentruje się na ich potrzebach sytuacyjnych.

Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek Mikołowskich prowadzi w Zambii kilka programów adopcyjnych i poprzez zaangażowanie wielu ludzi o wspaniałych sercach, otacza opieką różne grupy potrzebujących:

Adopcja Serca to program obejmujący dzieci w wieku szkolnym oraz młodsze, które mieszkają w Chilanga, w Mpanshyi oraz kilku dalszych wioskach i uczęszczają do miejscowych szkół i przedszkoli.

Adopcja Grupowa jest adopcją dzieci w wieku 2,5-5/6 lat, mieszkających w Mpanshyi i pobliskich wioskach, które uczęszczają do misyjnego przedszkola „Arka Noego”.

Adopcja „Darów Boga” pomaga dzieciom chorym, upośledzonym i niepełnosprawnym.

Adopcja Studenta wspiera młodych, zdolnych i ambitnych Zambijczyków, którzy chcą kontynuować edukację na wyższych uczelniach bądź uzyskać kwalifikacje zawodowe na specjalistycznych kursach.

Adopcja Seniora  otacza opieką osoby starsze, samotne i schorowane, które potrzebują pomocy.

Więcej szczegółów dotyczących poszczególnych programów można znaleźć w oddzielnych zakładkach na stronie głównej.