Adopcja Serca

Misja w Zambii

Adopcja Serca to pomoc konkretnemu dziecku żyjącemu w Afryce, które jest sierotą lub którego rodzice są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Często rodziny takie są wielodzietne i naznaczone wirusem HIV.

Osoba, która podejmie się takiej adopcji, musi być odpowiedzialna i świadoma zobowiązania. Zostając Opiekunem zapewnia swojemu Podopiecznemu opłacenie kosztów nauki - mundurka, przyborów, czesnego, w starszych klasach także internatu. Dzieci mniejsze chodzą zwykle do przedszkola lub opłaca się im wyżywienie.

Adopcja Serca ma być wędką, a nie rybą. Nie jest równoznaczna z adopcją w europejskim tego słowa znaczeniu i nie ma możliwości, aby całkowicie utrzymać dziecko i pokryć jego wszystkie potrzeby. Uczestnictwo w programie ma pomóc rodzinie stanąć na nogi i odciążyć w kosztach, ale nie zwalnia ich z obowiązku uprawy pola, wykonywania drobnego rzemiosła czy innej formy zarobkowania w celu utrzymania rodziny.

1. Ile kosztuje Adopcja Serca?

Koszt Adopcji Serca uzależniony jest od klasy, do której uczęszcza dziecko:

przedszkola publiczne i klasy 1-4: 150 USD
klasy 5-7: 200 USD
klasy 8-9: 250 USD
szkoła średnia: 250 USD

Odrębną grupę adopcyjną stanowią dzieci uczęszczające do Misyjnego Przedszkola "Arka Noego" i Misyjnej Szkoły Podstawowej - dla nich opłata roczna powiększona jest o codzienne wyżywienie - 175 USD (opis programu w zakładce Adopcja Grupowa)

Rok liczymy od momentu przyznania dziecka. Wpłat można dokonywać w złotówkach według kursu sprzedaży Banku Pekao SA w danym dniu.

2. Czy wpłaty można uiszczać ratami?

Tak, przy czym prosimy o wpłatę pierwszej raty w ciągu 30 dni od przydzielenia dziecka. Wysokość najniższej raty to równowartość 15 USD dla opłat 150 USD, 20 USD dla opłat 200 USD oraz 25 USD dla opłat 250 USD.

3. Co gwarantuje opłata adopcyjna?

W ramach opłaty adopcyjnej zapewniamy:

 • przedszkolaki uczęszczają do przedszkola, dostają mundurek, buty, plecak
 • dla uczniów klas 1-4 – mundurek, buty, plecak, sweter, skarpetki, przybory szkolne, przybory higieniczne, słodycze.
 • dla uczniów klas 5-7 – mundurek, buty, plecak, sweter, skarpetki, przybory szkolne, przybory higieniczne, słodycze.
 • dla uczniów klas 8-9 – opłata szkolna, mundurek, buty, plecak, sweter, skarpetki, przybory szkolne, przybory higieniczne
 • dla uczniów szkoły średniej – opłata szkolna, przybory szkolne, przybory higieniczne.
 • dla uczniów szkoły misyjnej – mundurek, buty, plecak, sweter, skarpetki, przybory szkolne, przybory higieniczne, słodycze oraz wyżywienie.

4. Jakie informacje zawrzeć w e-mailu do Koordynatorki?

Imię i nazwisko, adres, adres e-mailowy do korespondencji (jeśli inny niż adres, z którego wysłano zgłoszenie do programu), preferencje co do płci i  wieku dziecka.

5. Do kogo pisać w sprawie Adopcji Serca?

Koordynowaniem Adopcji Serca zajmuje się p. Izabela Borczon-Winnicka. Zgłoszenia i wszelkie pytania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

6. Na jakie konto wpłacać opłatę adopcyjną?

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
ul. Okrzei 27
43-190 MIKOŁÓW
Bank Pekao SA
21 1240 1330 1787 0010 2967 4731

SWIFT dla PeKaO S.A.: PKOPPLPW
IBAN: PL21 1240 1330 1787 0010 2967 4731

Wszystkie wpłaty prosimy opisywać wg poniższego schematu:

“Imię i nazwisko dziecka, nr kartoteki-darowizna.”

7. O czym zawsze zawiadamiać e-mailowo w trakcie Adopcji?

Prosimy o zawiadomienie Koordynatorki programu, jeśli zaistniała którakolwiek z poniższych sytuacji:

 • opłaty adopcyjne uiszczane są z konta bankowego innej osoby niż Rodzic Adopcyjny (matki, ojca, krewnego)  i na przelewie będą dane innej osoby
 • w przypadku zmiany nazwiska (zmiana stanu cywilnego)
 • rozbieżności nazwisk pomiędzy nazwiskiem zgłoszonym do adopcji a nazwiskiem na koncie bankowym
 • zmiany adresu do korespondencji. Jest to niezmiernie ważne, gdy chcemy wysłać list lub rysunek od dziecka. Zdarza się, że adres jest już nieaktualny i list wraca.
 • zmiany adresu e-mailowego
 • rezygnacji z Adopcji Serca.


Jeśli zdecydują się Państwo na rezygnację z programu, prosimy o jak najszybszą informację na ten temat. Prosimy o zawarcie danych dziecka i numeru kartoteki. 

8. Czy można uiszczać dodatkowe wpłaty na konkretne cele?

Zapraszamy do odwiedzenia zakładek “Projekty główne” oraz “Pozostałe formy pomocy”, gdzie dowiedzą się Państwo, na jakie cele można wpłacać pieniądze. Za każdą wpłatę z całego serca dziękujemy!

9. Czy można wysyłać paczki?

Można wysyłać paczki adresując je na Misję:

St. Luke’s Mission Hospital
Mpanshya
P.O. Box 32789 Lusaka
Zambia
Central Africa
 
W środku paczki prosimy o załączenie listy przesyłanych rzeczy (najlepiej w języku angielskim) i opisanie jej (w środku) jako paczka dla konkretnego dziecka (imię i nazwisko dziecka, nr kartoteki).

Prosimy o wysyłanie max. jednej paczki na rok dla konkretnego dziecka. Paczki dla najbardziej potrzebujących nie są limitowane.

10. Czy istnieje możliwość robienia zakupów dla dziecka w Zambii?

Tak, istnieje taka możliwość. Zakupy robione są 3 razy w roku wg. zamówienia złożonego przez Rodzica Adopcyjnego u koordynatorki p. Moniki Maliszewskiej przesyłanego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ceny i towary oferowane przez “Sklepik” są przesyłane do każdego Rodzica Adopcyjnego drogą e-mailową.

11. Czy można wysłać list do dziecka?

Tak! Dzieci bardzo ucieszy list od Państwa. Listy prosimy wysyłać na adres Misji, zaś w środku prosimy o załączenie karteczki z opisem, dla kogo jest list: imię i nazwisko dziecka oraz nr kartoteki. Można list wysłać w kopercie bąbelkowej i dołączyć dla dziecka np. swoją fotografię, kolorowankę, zeszyt, ołówek, cukierki (nic czekoladowego).

12. Jakie są etapy przystąpienia do Adopcji Serca?

a) dokładne zapoznanie się z warunkami programu
b) zgłoszenie chęci uczestnictwa poprzez wysłanie e-maila na adres Koordynatorki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
c) potwierdzenie od Koordynatora, iż Państwa zgłoszenie zostało przyjęte
d) przyznanie dziecka – otrzymanie profilu oraz zdjęcia
e) poinformowanie Koordynatorki o podjęciu się adopcji przyznanego dziecka
f) uiszczenie pierwszej wpłaty do 30 dni od przyznania dziecka.

13. Czy nabór do programu odbywa się przez cały rok?

Do programu można zgłaszać się cały czas, jednak dzieci przydzielane są wówczas, gdy otrzymamy nowe profile dzieci włączanych do programu Adopcja Serca. W Zambii rok szkolny rozpoczyna się w styczniu i staramy się znaleźć Rodzica Adopcyjnego dla każdego dziecka przed 1 stycznia każdego roku. Zgłoszenia prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W imieniu dzieci „Dziękujemy!”