Adopcja Serca

Misja w Zambii

Od stycznia w w Mpanshyi działa szkoła podstawowa. Ponieważ nie ma własnego budynku, zajęcia odbywają się popołudniami w misyjnym przedszkolu. Blisko 80 uczniów czeka, aż przedszkolaki skończą swoje zajęcia i zaraz po nich wchodzą do sal. Korzystanie z gościnności przedszkola nie jest dobrym rozwiązaniem na dłuższą metę. Wkrótce przybędzie kolejnych kilkudziesięciu uczniów, a sale dla maluchów przestaną być odpowiednie dla starszych dzieci. Dlatego tak potrzebny jest osobny budynek dla szkoły.

Pewna hiszpańska organizacja charytatywna jest gotowa za darmo zbudować naszym dzieciakom szkołę z prawdziwego zdarzenia. Są tylko dwa wstępne warunki. Po pierwsze teren pod szkołę musi być wykarczowany i ogrodzony. Po drugie trzeba wywiercić studnię. Koszt tych dwóch inwestycji to aż 10 000 $!

Cały czas szukamy tych pieniędzy. Każda złotówka zwiększa szansę, że dzieciaki
z Mpanshyi będą uczyć się w prawdziwej szkole. Wszystkich pragnących wesprzeć to zaszczytne dzieło, prosimy o kierowanie wpłat na konto:

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
ul. Okrzei 27
43-190 MIKOŁÓW
Bank Pekao SA
21 1240 1330 1787 0010 2967 4731

SWIFT dla PeKaO S.A.: PKOPPLPW
IBAN: PL21 1240 1330 1787 0010 2967 4731

z dopiskiem "budowa szkoły"

Za każdą wpłatę już teraz dziękujemy.