Adopcja Serca

Misja w Zambii

Szanowni Państwo: Rodzice Adopcyjni, Koordynatorzy oraz wszyscy ludzie dobrej woli włączeni lub pragnący włączyć się w dzieło Adopcji Serca Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie.

Przekazujemy do wiadomości  Państwa nowy Regulamin Adopcji Serca. Mamy nadzieję, że ułatwi nam wszystkim sprawne działania w udzielaniu pomocy dzieciom i młodzieży szkolnej  w Zambii.

Przepraszamy, że z powodu braku jasno określonych zasad dochodziło do nieporozumień i tym samym spowodowało pewne trudności w udzielaniu pomocy w ramach Adopcji Serca. Wierzymy, że poprzez wzajemne zrozumienie i wspólne działanie niesiemy radość tym, których życie jest często bardzo trudne i pozbawione nadziei.

Pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym w Program Adopcji Serca naszych Misji w Zambii. Za wspieranie dzieci i młodzieży darem Waszych serc: za modlitwę, za przesyłane pieniądze, za każdy dar materialny. Dziękuję Koordynatorom w Polsce, Pracownikom socjalnym w Zambii i naszym Siostrom Misjonarkom. To dzięki Waszemu wysiłkowi,  a przede wszystkim dzięki Waszym sercom pełnym miłości, dzieło Adopcji może być kontynuowane a pomoc trafia do najbardziej potrzebujących.

Jeżeli dajemy to co najlepsze potrzebującym, sami jesteśmy obdarowywani. Niech PAN wszystkim hojnie błogosławi!
                            
                                  S.M. Ezechiela Ściskała SCB                                                        
             Przełożona Generalna wraz z Siostrami Boromeuszkami