Adopcja Serca

Misja w Zambii

„Kochani Rodzice Adopcyjni!

Po długiej przerwie witam się z każdym z Państwa i dziekuję za cierpliwo
ść oraz wszystkie dowody życzliwości, pomoc finansową dla dzieci i misji. Po czasie reorganizacji, w nowym składzie, kontynuujemy naszą dzialalność dla osieroconych i potrzebujących dzieci z naszej Misji i nie tylko. To dzięki Bożej i Waszej pomocy Misja w Mpanshyi prężnie się rozwija i służy tutejszym mieszkańcom w wieloraki sposob–przez pomoc medyczną w Szpitalu św. Łukasza, dzieciom niedożywionym w przyszpitalnym Ośrodku dożywiania, kobietom ciężarnym, które chętniej przychodzą do szpitala urodzić, chorym dzieciom poprzez program „Dary Boga”. Przedszkole „Arka Noego” zostało rozbudowane i dzięki Adopcji Grupowej od stycznia 160 dzieci będzie uczyło się i otrzymywało ciepły posiłek. Pomoce dla przedszkola, które nadchodzą w darach sprawiają, że przedszkole jest miejscem, gdzie dzieci chcą się uczyć i bawić. Ogromną pomocą są również paczki dla dzieci, w których jest zawsze coś dodatkowego dla innych potrzebujących: ofiar wypadków samochodowych, których ubrania są porozrywane, ubogich, którzy przychodzą do nas po pomoc, chorych, którzy na skutek chronicznej choroby nie są w stanie zapracować na ubranie czy żywność. Dziękuję także za pomoc dla studentów. To dzięki Waszej pomocy zwiększamy szeregi osób wykształconych, które nie tylko będą mogły sobie poradzić w życiu, ale też będą mogły pomóc innym. Z całego serca dziękuję w imieniu naszych dzieci i nas, sióstr Boromeuszek, za Waszą modlitwę w intencji Misji i za każdą pomoc. Bóg zapłać! Z wdzięcznością modlimy się za wszystkich Przyjaciół Misji, aby dobry Bóg wynagrodził każdy dar.

Z darem modlitwy, s. Józefa”