Adopcja Serca

Misja w Zambii

 


Nie uciekajmy przed Zmartwychwstaniem Jezusa,  nigdy nie uważajmy się za martwych niezależnie od tego, co się dzieje. Nic nie może być większe od Jego życia, które pozwala nam iść naprzód…

Papież Franciszek, Evangelii Gaudium 3

 

Kochani Rodzice Adopcyjni i Przyjaciele Misji!

Pragniemy życzyć na tegoroczne święta Wielkanocne, aby Wasze życie było nieustannym zwyciężaniem zła - dobrem, zwątpienia - nadzieją, ciemności - światłem płynącym od Jezusa Zmartwychwstałego. Niech w Waszych sercach zabrzmi radosne „Alleluja"! Niech blask poranka po Wielkiej Nocy rozjaśni wszelkie mroki smutku i zwątpienia. Niech Zbawiciel napełni Wasze serca pokojem, miłością i nadzieją, abyście - rozradowani Jego zwycięstwem i napełnieni Jego mocą - byli promieniami Bożego światła i miłości szczególnie w swoim otoczeniu.

Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim Przyjaciołom Misji za zaufanie
i życzliwość, jakimi nas darzycie. Dzięki Waszemu wsparciu możemy nieść naszym podopiecznym w Zambii tak bardzo dzisiaj oczekiwaną radość i nadzieję.  
Za każdą inicjatywę, dzięki której nasze polskie siostry misjonarki mogą tak pięknie służyć dziełu misyjnemu, do którego zostały posłane mówimy w języku naszych podopiecznych z Zambii: ZIKOMO! – DZIĘKUJEMY!

S.M.Ezechiela Ściskała SCB
Przełożona Generalna z Siostrami Boromeuszkami w Polsce i w Zambii
oraz koordynatorami programu „Adopcja Serca”