Adopcja Serca

Misja w Zambii

W  imieniu Sióstr, Wolontariuszy, a przede  wszystkim naszych dzieci z Zambii pragniemy podziękować Rodzicom Adopcyjnym i Przyjaciołom Misji za wszelkie wpłaty na Święta Wielkanocne - dzięki Państwa wpłatom udało się po raz kolejny zorganizować to wielkie świętowanie w Mpanshyi. Zikomo kwambiri!