Adopcja Serca

Misja w Zambii

Z listu naszej siostry misjonarki S.M. Chryzologi

 

Drodzy Przyjaciele Misji!

…18 lat temu nasze Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza zdecydowało rozpocząć formacjȩ lokalnych dziewcząt aby w przyszłości kontynuowały dzieło miłosierdzia i służby potrzebującym w Zambii. Aby dzieło miłosierdzia było nadal prowadzone, musimy zadbać o dobrą formację tych Sióstr. Dlatego organizujemy regularnie dni skupienia, dni formacji, seminaria i rekolekcje dla naszych Siόstr Juniorystek. Wierzymy, że dzięki prawidłowej formacji zakonnej, dzieło misyjne bȩdzie wzrastało przez ich piękną posługȩ i świadectwo wiary tu na Zambijskiej ziemi. Musimy wybudować większą kaplicȩ, salȩ konferencyjną i kilka pokoi sypialnych aby zaakomodować uczestniczki. W tej chwili mamy wykończone dwa pokoje. Cztery pokoje i sala konferencyjna jest w surowym stanie przykryta dachem, a kaplica wybudowana do dachu. Do wykończenia potrzebujemy jeszcze około 60.000 USD.  Dlatego zwracamy siȩ z gorącą prośbą do ludzi dobrej woli o finansowe wsparcie. Bȩdziemy wdziȩczne za każdą pomoc. Życzymy błogosławieństwa Bożego. Z wyrazami czci Siostry Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza z Makeni, Zambia

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
ul. Okrzei 27
43-190 MIKOŁÓW

Bank PKO SA

21 1240 1330 1787 0010 2967 4731

SWIFT dla PeKaO S.A.: PKOPPLPW

IBAN: PL21 1240 1330 1787 0010 2967 4731

 

Prosimy o podanie tytułu wpłaty:  Dom Formacyjny w Makeni