Adopcja Serca

Misja w Zambii

 

Kochani Przyjaciele Misji!

       Zbliża się koniec 2014 roku. Dzięki Bożej dobroci był to kolejny rok, w którym przeżyliśmy wiele radości: adopcje nowych dzieci, wszystkie dzieci otrzymały pełne wyposażenie do szkoły i dodatkowe zaopatrzenie w środki higieniczne i spożywcze. Wiele dzieci otrzymało od swoich Rodziców Adopcyjnych dodatkowe zakupy, które pomnożyły radość całych rodzin. Wszystkie dzieci przeszły badania, które wykazały ogromną poprawę zdrowia, a przypadki wymagające dodatkowych badań i leków – zaraz je otrzymały. Natychmiastową pomoc otrzymały również dzieci wymagające specjalistycznej opieki ortopedycznej, chirurgicznej, specjalistycznego obuwia, chodzików itp..

          Przeżyliśmy też smutek z powodu śmierci dwójki dzieci. Niech odpoczywają
w pokoju, w wiecznym szczęściu…

      Zmienia się i pięknieje Arka Noego, szczególnie cały teren wokół niej, nowe ogrodzenie, poszerzona scena – to szczególna zasługa Siostry Faustyny i rodziców naszych dzieci, którzy też w jakiś sposób chcą się odwdzięczyć za otrzymane dobro, wkładem swojej pracy.

          Dzieci kończące przedszkole w tym roku, odbyły wspaniałą wycieczkę do Lusaki. Graduation było pięknym zakończeniem nauki w przedszkolu dla 23 dzieci.

      Dla mnie osobiście  dodatkową radością jest rozpoczęcie budowy Ośrodka Zdrowia w Chamilali. Mieszkam tam już od września i doglądam wszystkich prac. Oczywiście nadal czuwam nad wszystkimi  programami Adopcji w Mpanshyi.

        Dziękujemy wszystkim Rodzicom Adopcyjnym i wszystkim Przyjaciołom Misji za ogromną pomoc - to dzięki Waszej ofiarności możemy pomóc dzieciom i ich rodzinom, możemy rozjaśnić ich codzienność. Bóg zapłać! Będziemy w sposób szczególny pamiętać o Was w Wigilię Bożego Narodzenia, gdy będziemy składać sobie życzenia
i łamać się opłatkiem. Będziemy się z Wami łączyć duchowo w ten świąteczny, rodzinny wieczór bo tworzymy przecież razem jedną, wspaniałą Rodzinę… Życzymy Wam błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku.

                                                                        Z darem modlitwy:
                                                      Siostra Józefa, Dzieci, Pracownicy Adopcji
                                                                     i Siostry Boromeuszki