Adopcja Serca

Misja w Zambii

400 NIOSEK DO WYMIANY

Szanowni Państwo, zwracamy się do Was z prośbą o pomoc w sfinansowaniu akcji wymiany 400 kur niosek. Brakująca kwota wynosi 12 650 ZMW, czyli w przybliżeniu 1860.00 USD.

KOSZTORYS (w kwachach zambijskich)

Koszt zakupu 400 niosek – 400 x 57 = 22 800
Wpłacona zaliczka                               17 150
(pieniądze ze sprzedaży 370 kur + wpłaty przelewami na kury).

Brakujące środki:            – 5650
                                       – 5000 (renowacja pomieszczenia, zakup baterii do solaru)
                                       – 2000 (pasza dla kur)
                                        _____
                                        12650

Kurza ferma to projekt, dzięki któremu misjonarki ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza prowadzące Misję w Mpanshyi hodują kury nioski. Kurze jaja wzbogacają dietę pacjentów hospicjum i setki dzieci z przyszpitalnego Ośrodka Dożywiania.

Kury znoszą jaja przez dwa lata – po tym czasie trzeba je zastąpić nowymi. W tym roku przypada czas wymiany kur, stąd nasz apel o pomoc w odtworzeniu kurzej fermy.

Wpłat prosimy dokonywać na nasze konto:

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
ul. Okrzei 27
43-190 MIKOŁÓW
Bank Pekao SA Nr rachunku: 21 1240 1330 1787 0010 2967 4731
Tytuł przelewu: „Kura dla szpitala – darowizna"