Adopcja Serca

Misja w Zambii

W imieniu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie, wszystkich Sióstr Misjonarek w Zambii, jak również Rodziców Adopcyjnych i Przyjaciół Misji, a przede wszystkich naszych dzieci z Zambii i ich rodzin, pragniemy z całego serca podziękować: Pani Katarzynie Bartuzi, Pani Inez Dana, Pani Dorocie Mika i Pani Marcie Zięba, które przez dłuższy czas pełniły posługę Koordynatorek programu „Adopcja Serca” za ich wierne, sumienne pełnienie posługi w tym dziele. Ze względu na podjęte nowe obowiązki zawodowe i rodzinne, z dniem 1 września tego roku, nie są w stanie kontynuować obowiązków, które pełniły dotychczas w naszej Adopcyjnej Rodzinie.  Nie jesteśmy w stanie wyrazić słowami naszej wdzięczności, bo każde jest za małe, by wyraziło to co czujemy, ale tak jak potrafimy dziękujemy im z całego serca za  ogromne zaangażowanie, za cenny poświęcony czas, za solidne, systematyczne wypełnianie podjętych obowiązków, a przede wszystkim za ich ogromne serce włożone we wszystkie sprawy związane z opieką nad naszymi dziećmi z Zambii. Dziękujemy za pozyskiwanie nowych Rodziców Adopcyjnych, za wszelką korespondencję z nimi, przesyłanie zdjęć i informacji o dzieciach i ich rodzinach, za wielką cierpliwość i wyrozumiałość w wyjaśnianiu nieraz trudnych spraw, nieporozumień, za wspaniałe projekty i ich realizację do końca. Cieszymy się, że pozostajecie z nami jako Rodzice Adopcyjni wspierający nadal swoje dzieci i prosimy o modlitwę za nowych Koordynatorów podejmujących nowe wyzwania. Życzymy ogromnej radości i satysfakcji z włożonego trudu i serca, niech świadomość, że przez Was świat dzieci w Zambii stał się znowu lepszy, piękniejszy, rozpromienia codziennie Wasze serca. Życzymy zarazem nieustannej opieki Matki Bożej i światła Ducha Świętego na nowych miejscach posługi. Niech  wyrazem wdzięczności, którą pragniemy wszyscy wypowiedzieć, będą słowa naszego wielkiego Rodaka Świętego Jana Pawła II, który powiedział do takich wspaniałych ludzi jak Wy:

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;  
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

A nasze dzieci z Zambii dodają od serca skromne, ale zarazem ogromne: ZIKOMO!!!