Adopcja Serca

Misja w Zambii

Drodzy przyjaciele Misji Sióstr Boromeuszek w Zambii!

Niedziela Misyjna obchodzona każdego roku w Kościele, kieruje moje serce i myśli do tych, którzy w jakikolwiek sposób wspierają nasze dzieła misyjne i naszą posługę wśród tych, którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy w Zambii. Niedziela Misyjna jest wezwaniem dla nas wszystkich, aby pomyśleć o misjach, o tych, którzy nie znają jeszcze Chrystusa, których wiara nie jest jeszcze ugruntowana, o tych którzy pragną dzielić się wiarą w krajach misyjnych oraz pomagać tym, którzy żyją w ogromnej biedzie i niedostatku. Mam tu na myśli także wszystkich misjonarzy, zwłaszcza polskich, pracujących na różnych kontynentach. Jest to także szczególna okazja, aby zastanowić się nad tym co oznaczają słowa, że Kościół ze swej natury jest misyjny i że każdy powinien mieć swój udział w dziele misyjnym.

Śledząc wydarzenia z życia Kościoła w Polsce, zwłaszcza teraz przed Niedzielą Misyjną, przeczytałam piękne porównanie ks. Prałata Tomasza Atłas, dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych. Na konferencji prasowej porównał On dzieło misyjne do ludzkiego organizmu, w którym głową są pasterze, nogami misjonarze, sercem modlący się za misje, a rękami – przekazujący ofiary pieniężne.

Łącząc się z Wami w tym czasie misyjnych refleksji, pragnę wyrazić moją ogromną wdzięczność za za otwarcie Waszych serc na potrzeby naszych misji tutaj w Zambii i szczodre wsparcie materialne ofiarowane naszym podopiecznym. Wspólnie tworzymy ten organizm – dzieło misyjne, w którym głową są pasterze, nogami my, siostry misjonarki w Zambii, sercem wszyscy, którzy modlą się za nas i naszych podopiecznych, a rękami, wszyscy, którzy składają ofiary na nasze misje lub w jakikolwiek inny sposób wspierają nas, poprzez adopcję serca czy też wysyłkę paczek. Niech Bóg Wam wynagrodzi wszystkie wysiłki, których się podejmujecie na rzecz misji.

Kończąc, jeszcze raz ogromne BÓG ZAPŁAĆ. Życzę Wam aby spełniły się w Was słowa papieża Franciszka: „Misje to pasja, którą żywimy wobec Chrystusa i wobec ludzi.     

                                                                                 Z zapewnieniem modlitwy:
                                                                                 Sr. Jeremia Mrowiec, SCB
                                                                                 Chilanga – Zambia