Adopcja Serca

Misja w Zambii

 

Adres Misji w Chamilala:

BORROMEO SISTERS
CHAMILALA MISSION
P.O.BOX 30937 LUSAKA
ZAMBIA - CENTR. AFRICA

Chętnych do okazania pomocy finansowej na rzecz misji w Chamilali, prosimy o opisanie przelewu na konto Zgromadzenia:

"Misja w Chamilali - darowizna"

Nr konta

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
ul. Okrzei 27
43-190 Mikołów
Bank PKO SA: 21 1240 1330 1787 0010 2967 4731
SWIFT dla PeKaO SA: PKOPPLPW
IBAN: PL21 1240 1330 1787 0010 2967 4731

Chętnych do wysyłania paczek prosimy o nadanie paczki na adres:

BORROMEO SISTERS
CHAMILALA MISSION
P.O.BOX 30937 LUSAKA
ZAMBIA - CENTR. AFRICA

Prosimy pamiętać, że kobiety ciężarne przychodzą do ośrodka często z bardzo odległych wiosek, by w Domu Matki oczekiwać na rozwiązanie. Wyprawka na czas oczekiwania narodzin dziecka jest dla nich bardzo cennym podarunkiem.

Historia powstania placówki w Chamilala

Od listopada 2012 r. do marca 2015 r. w wiosce Chamilala trwały przygotowania do objęcia misji przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza. Tak wyglądała posługa sióstr i lekarzy dojeżdżających do tej placówki co jakiś czas na szczepienia i badania mieszkańców tej wioski.

List od s.Józefy w związku z powołaniem nowej placówki misyjnej w Zambii - serdecznie zapraszamy!

"Mpanshya    28  Kwiecien  2012

 

Kochani Przyjaciele naszej Misji, Kochani Rodzice Adopcyjni,

Polecam waszej modlitwie, dobroci, ofiarności nowo powstającą placówkę w diecezji Chipata  w odległości  ok.120 km od Mpanshyi.
Nasze Zgromadzenie odpowiedzialo pozytywnie na prośbę Bp.Georga Lungu –Biskupa Diecezji Chipata , majac na uwadze szczególnie  ciężką sytuację ludności zamieszkującej Chamilale  - Luangwa Valley.
Obecnie dojeżdżamy tam 2 x w miesiącu  z naszą Mobile Clinic. Ludność Chamilali jest bardzo zorganizowana, wypalili już tysiace cegieł. Ośrodek zdrowia – to ich ogromne pragnienie, chcą mieć miejsce gdzie mogą iść  się leczyć, a matki ciężarne - gdzie ich ciąża bedzie monitorowana i gdzie bezpiecznie będą mogły urodzić dziecko. Do teraz w XXI wieku nie mają takich możliwości!
Śmierć zbyt często tutaj gości. Proszą o ratunek.
Idziemy tam z radością ufając, że nie będziemy tam same, że będziecie tam z nami tak jak w Mpanshyi. Chamilala to jest  takie ”baby of Mpanshya “ponieważ  nasz szpital w Mpanshyi  będzie  odpowiedzialny za Obstetric i ginecology and Emergency department tam wlaśnie w Chamilali. Szkoła pielęgniarska i polożnicza w Mpanshyi  będzie  mieć  tam  praktyki.

Od stycznia przyszłego roku zaczniemy powoli budowę  Ośrodka Zdrowia i klasztoru.
Wszystkim którzy chcieliby to dzieło wesprzeć już teraz - serdecznie dziękujemy.

Wpłaty na leki i podstawowy sprzęt  dla Chamilala Clinic  prosimy wplacac na konto w “ACTION  MEDEOR”-Germany

Oto dane instytucji i dane bankowe: 
Action Medeor e.V.
Deutsches Medikamentenhilfswerk
St. Töniser Straße 21
47918 Tönisvorst

adres banku:
Sparkasse Krefeld
Ostwall 155
47798 Krefeld /  Germany 

8010001 (konto)

320 500 00 (kod banku)
BIC SPKRDE33
IBAN: DE44 3205 0000 0008 0100 01

BARDZO WAŻNE ABY DOPISAĆ: ref. number “2-37-0084”

“ACTION MEDEOR” zawsze informuje nas ile pieniedzy wplynelo na konto i wtedy zamawiamy leki ktore sa najbardziej potrzebne. W załączeniu sa dwie  listy :z lekami i sprzętem. Są tam  też ceny każdego produktu. Żołtym kolorem zaznaczylam te leki lub sprzęt, ktore sa najbardziej potrzebne.

Wpłaty na budowę Ośrodka Zdrowia i klasztoru prosimy wplacać na konto w Polsce" 
z dopiskiem  “Chamilala Mission”

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
ul. Okrzei 27
43-190 MIKOŁÓW

 

Bank PKO SA
21 1240 1330 1787 0010 2967 4731

 

SWIFT dla PeKaO S.A.: PKOPPLPW
IBAN: PL21 1240 1330 1787 0010 2967 4731

Zalaczam też list  Bp.George Lungu “Recommendation letter “ oraz  opis jaki wpływ ma ten projekt na ludność zamieszkujacą Chamilalę i całą Luangwa Valley. Już teraz bardzo dziękuję i zapewniam o modlitewnej pamięci, pozdrawiam serdecznie! 

 

s.Józefa Słaba" 

 

List  Bp.George Lungu “Recommendation letter “ (tłumaczenie listu)

 

"Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do: List polecający dla Projektu Placówki Opieki Zdrowotnej w Chamilali

Chciałbym zdecydowanie polecić wspomniany powyżej projekt, który służyć będzie ratowaniu życia tam, gdzie obecnie niepotrzebnie się je traci. Geograficzne położenie Chamilali to obszar Doliny Luangwa. To oznacza, że jest ona miejscem pozostającym w tyle jeśli chodzi o inicjatywy rozwojowe prowadzone zarówno przez rząd, jak i kościół. Bez względu na powody, które moglibyśmy przytoczyć dla uzasadnienia takiego obrotu spraw, sedno problemu to zanegowanie podstawowych praw ludzkich; prawa do zdrowia, edukacji, godziwego schronienia itd. Dlatego też jako kościół chcielibyśmy zmienić tę sytuację na lepsze inicjując projekt kliniki w Chamilali zanim w ogóle zaczniemy myśleć o zbudowaniu placówek służących naszemu dziełu ewangelizacji. Zdrowie w pierwszej kolejności!

Ludność Chamilali zamieszkuje oddalone od siebie gospodarstwa. Jak wspomniałem wcześniej, znajduje się ona w trudnej sytuacji na skutek braku wystarczającej infrastruktury, dalekiej lokalizacji szpitali i głównych siedzib regionu oraz surowego tropikalnego klimatu. Planowana misja utworzenia ośrodka opieki zdrowotnej ma być ukierunkowana głównie na poprawę bezpieczeństwa matki i dziecka w ramach opieki położniczej, pomoc w nagłych wypadkach oraz działania profilaktyczne wśród dzieci i kobiet ciężarnych. Ośrodek będzie zapewniał niezbędną pomoc medyczną w nagłych wypadkach i umożliwiał odpowiednią opiekę z wykorzystaniem środków łączności i placówek specjalistycznych. 

Niestety Ministerstwo Zdrowia nie jest w stanie zapewnić wszystkich potrzebnych usług, ale będzie w pełni wspierało projekt Chamilala w trakcie jego budowy, a w przyszłości zagwarantuje funkcjonowanie ośrodka przy pomocy grantów oraz zapewnienia kadry. Na potwierdzenie powyższego podpisany został już Protokół Uzgodnień. Poprzez ten projekt Kościół wychodzi naprzeciw poważnej i długoletniej prośbie lokalnej społeczności wraz z jej tradycyjnymi przywódcami, aby poprawić dramatyczną sytuację zdrowotną w tym regionie.

Biorąc to wszystko pod uwagę, pozwalam sobie zdecydowanie zarekomendować ten projekt z nadzieją, że rozpatrzony zostanie przychylnie.

 

Z wyrazami szacunku,

Biskup George Cosmas Zumaire Lungu
Biskup Diecezji Chipata"

"Impact statement", czyli opis wpływu na ludność Luangwa Valley (tłumaczenie)

 "OŚWIADCZENIE O WPŁYWIE PROJEKTU

Aby dobrze zrozumieć wpływ tego projektu zarówno dla lokalnej społeczności, jak i użytkowników Great East Road, trzeba najpierw zrozumieć i docenić niektóre z przyczyn zaniedbań, jakich doświadcza ten obszar w kontekście ludzkich i duchowych inicjatyw rozwojowych. 

Bardzo łatwo jest potępiać rząd i kościoły za zaniedbywanie naszych braci i sióstr, zamieszkujących ten obszar. Jednak prawda jest taka, że zarówno rządy, jak i kościoły nieraz próbowały pomóc naszym braciom. Nie muszę przywoływać tutaj szczegółów historycznych 

i przykładów na poparcie tego stwierdzenia. Kościół Katolicki, dla przykładu, poczynił bardzo poważne wysiłki, aby zaradzić losowi drogich nam braci. Szpital Św. Łukasza, oddalony ponad sto kilometrów od Chamilali, jest dobrym przykładem. Najbliższy szpital to Nyimba, który leży 70 kilometrów stąd. 

Wyzwania, jakie dostrzegł rząd i kościół na tym obszarze, to między innymi:

a) Region jest słabo zaludniony. Gospodarstwa są rozproszone na dużym obszarze, co znacznie utrudnia zapewnianie jakichkolwiek usług. 

b) Klimat jest bardzo surowy i ekstremalny. Latem jest to jeden z najgorętszych obszarów, a zimy potrafią być bardzo zimne.

c) Z powodu nieregularności terenu i górzystego krajobrazu, rozwój infrastruktury staje się prawie niemożliwym przedsięwzięciem. To oznacza, że raczej trudno przemieszczać się z miejsca na miejsce.  Ażeby w ogóle dotrzeć w niektóre miejsca, konieczne są specjalne środki transportu (napęd na cztery koła z wyciągarką).

d) Tradycyjne praktyki, które nie są pomocne. Np. wczesne małżeństwa.

W takiej sytuacji pracownicy służby cywilnej, którzy trafiają do pracy na tym obszarze, postrzegają to jako sankcję dyscyplinarną. Innymi słowy, ludzie pracujący w tym regionie autentycznie i szczerze poświęcają swoje życie jako szczególną ofiarę na rzecz naszych braci. 

Po objęciu władzy przez nowy Patriotyczny rząd i wysłuchaniu inauguracyjnego przemówienia Prezydenta w Parlamencie w zeszłym roku, pojawia się promyk nadziei. Obiecał on więcej funduszy na rzecz Ministerstwa Zdrowia. Jego rząd chce wybudować około 600 placówek opieki zdrowotnej w całym kraju tak, aby zapewnić dostęp do usług zdrowotnych jak najbliżej ludności. Chcielibyśmy wykorzystać ten nowy sposób myślenia na korzyść naszych braci w rejonie Doliny Luangwa, a w szczególności w Chamilali. 

Z powodu krętych dróg i złego oznakowania, wypadki w ruchu ulicznym są na porządku dziennym. Mamy odnotowanych kilka dużych wypadków autokarów, podczas których wiele osób zginęło i wiele odniosło poważne obrażenia w pojedynczych wydarzeniach. Niektóre z tych osób mogły zostać uratowane gdybyśmy tylko mieli placówkę zapewniającą pomoc w nagłych wypadkach. Dlatego też Chamilala będzie strategicznie dobrze usytuowana, aby zaradzić takim potrzebom. Inne ofiary wypadków, które mogą wymagać natychmiastowej pomocy, to poszkodowani na skutek ataków zwierząt i ugryzień węży. 

Wczesne małżeństwa to jeszcze jeden problem kulturowy powodujący zagrożenie życia, szczególnie jeśli rozważymy w całości ryzyko, które mu towarzyszy. Ośrodek zdrowia w Chamilali ma być centrum wzmocnienia ludności, a szczególnie kobiet, jeśli chodzi o wiedzę dotyczącą lepszego zarządzania zdrowiem. Będziemy konsekwentnie obniżać liczbę zgonów młodych matek w połogu oraz niemowląt umierających w podobnych okolicznościach. Będziemy ratować cenne życie. 

W naszej afrykańskiej kulturze pogrzeby wiążą się z dużymi wymaganiami. Z powodów kulturowych, poświęca się dużo żywności, czasu i pieniędzy. Zredukowana liczba pogrzebów będzie oznaczała również możliwość zainwestowania czasu, żywności i pieniędzy w bardziej produktywne przedsięwzięcia na rzecz żyjących. 

Zdrowy umysł w zdrowym ciele! Instytucje edukacyjne zaczną nabierać sensu dla tych ludzi, ponieważ ich dzieci będą zdrowe i zdolne do uczęszczania do szkoły bez konieczności częstych przerw, spowodowanych przewlekłą chorobą. To oznacza również większą liczbę dzieci uczeszczających do szkoły. A to w efekcie uczyni możliwym pojawienie się służby cywilnej pochodzącej z tego regionu.  

Mając w pobliżu placówkę opieki zdrowotnej, zapewniającą dobry stan zdrowia, ludzie będą mogli uzyskiwać lepsze efekty w swojej działalności gospodarczej. Kiedy poprawimy wydajność gospodarczą, wzrośnie również poziom życia ludzi. Ostatecznie, region ten przyciągnie inwestycje infrastrukturalne i ogromnie potrzebne na tym obszarze usługi opieki społecznej.

Dlatego też nie należy wątpić w ogromne znaczenie tej placówki i w mojej opinii, wszystko, co zostanie zainwestowane w ten projekt, warte jest poświęcenia."