Adopcja Serca

Misja w Zambii

15 km od Lusaki – stolicy Zambii położona jest mała miejscowość Chilanga. Chilangę i okolice zamieszkuje prawie 30,000 ludności. W tej to miejscowości znajduje się druga wspólnota misyjna Sióstr Boromeuszek, które poprzez różnorodną posługę starają się dopomóc ludziom w zmaganiu się z różnymi codziennymi problemami. Chociaż życie ludzi z Chilangi różni się od życia ludzi z Mpanshyi to problemy ludności są bardzo podobne. Brak dostępu do wody, brak środków materialnych do utrzymania rodziny, bezrobocie, które w konsekwencji prowadzi do głodu, braku możliwości edukacji dzieci, a także rozprzestrzeniania się różnych chorób. Większość ludzi żyje w skrajnej biedzie, której Siostry starają się zapobiegać na ile potrafią. Tylko z pomocą ludzi dobrej woli i wsparcia z Polski czy innych krajów siostry  mogą chociaż w minimalny sposób dopomagać tamtejszej ludności.  Większość dzieł prowadzonych przez siostry uzależniona jest od dotacji pochodzących od darczyńców i ludzi dobrej woli. W Chilandze prowadzona jest różnorodna działalność pomimo niewielkiej liczby sióstr. Obecnie w Chilandze pracuje 6 sióstr: 3 Polki i 3 Zambijki.  Siostry prowadzą:

- hospicjum Matki Miłosierdzia (Mother of Mercy Hospice) i przychodnię dla ludzi chorych na AIDS

- dwie szkoły podstawowe z jedną grupą dzieci przedszkolnych w każdej szkole

- odrębne przedszkole przy parafii

- szkołę gospodarstwa domowego z uwzględnieniem kursu kroju i szycia dla kobiet - Homecraft

- działalność duszpastersko-katechetyczną przy parafii

W ramach tej działalności siostry prowadzą następujące programy:

- indywidualna adopcja serca

- adopcja serca chorych dzieci

- dożywianie dzieci (dzieci pod opieką hospicjum oraz dzieci ze szkół i przedszkoli)

- prewencja maluchów przed zarażeniem HIV

- kształcenie studenta

- zaradna mama – wsparcie kobiet i dziewcząt uczących się w szkole gospodarstwa domowego

- IGA (Income Generating Activities) – produkcja sweterków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych.

INDYWIDUALNA ADOPCJA SERCA – CHILANGA

Adopcja serca – to program wspierający dzieci osierocone lub z ubogich rodzin, mający na celu umożliwienie dziecku zdobycia edukacji oraz przeżycie szczęśliwie swojego dzieciństwa. Rodzic adoptujący podejmuje się świadomie i odpowiedzialnie dopomóc konkretnemu dziecku i jego rodzinie z misji w Chilandze, zaspokoić część potrzeb związanych z wychowaniem i wykształceniem dziecka. Rzeczywisty rodzic czy opiekun jest poinformowany,  że musi mieć swój wkład w pokryciu kosztów nauki oraz wydatków związanych z wychowaniem dziecka, a nie „spychać” całej odpowiedzialności na Rodzica Adoptującego. Sytuacja każdego dziecka i rodziny rozpatrywana jest indywidualnie z uwzględnieniem sytuacji materialnej, zatrudnienia członków rodziny i zdolności dziecka, jednym słowem analizowane są potrzeby konkretnego dziecka i rodziny. Chociaż ustalone są pewne ogólne zasady adopcji serca to w niektórych przypadkach mogą one się różnić (co jest wcześniej uzgodnione z Rodzicem Adopcyjnym).

Rodzaje Adopcji indywidualnej w Chilandze:

- Adopcja niemowlaka i małego dziecka (od roczku do 3 latek) – jest to długoletnia adopcja i wymaga dokładnego przemyślenia. Od Rodzica Adopcyjnego wymaga się ofiarowania rocznie minimalnej stawki 150 USD, która zapewnia maluchowi miesięcznie 5 kg HEPSu (wysokoproteinowa odżywka) oraz kwartalnie zestaw dziecięcych artykułów higienicznych i kilku ubranek. Dodatkowo można przesłać dwie paczki lub koperty bąbelkowe na rok z kaszkami, mlekiem w proszku, kosmetykami, ubrankami i zabawkami. Najlepiej z okazji urodzin i Świąt Bożego Narodzenia.  Po osiągnięciu 3 latek dziecko przechodzi do drugiej grupy wiekowej przedszkolnej – zmieniają się trochę zasady adopcji.

- Adopcja dziecka przedszkolnego (3 – 6 lat) – koszt adopcji dziecka przedszkolnego wynosi 200 USD rocznie. Kwota ta zapewnia dziecku opłatę za przedszkole, zakup mundurka, bucików, sweterka, skarpetek oraz plecaczka, zeszytów, kredek, ołówka, gumki. Rodzic adopcyjny może również przysłać dwie paczki na rok z ubrankami, kaszkami dla dzieci przedszkolnych typu Mleczny Start, artykułami higienicznymi, dodatkowymi przyborami szkolnymi i zabawkami.

- Adopcja dziecka szkolnego – koszt adopcji dziecka szkolnego uzależniony jest od klasy i szkoły do jakiej dziecko uczęszcza (czy jest to szkoła z internatem, czy też dziecko ma możliwość szkoły na miejscu). Ogólnie koszty są następujące:

• Klasa 1 – 4 : 150 USD/rok 

• Klasa 5 – 7 : 200 USD/rok

• Klasa 8 – 9 : 250 USD/rok

• Szkoła średnia : 250 USD/rok

Opłata zapewnia dziecku zakup mundurka, butów, skarpet, sweterka, plecaka, przyborów szkolnych, artykułów higienicznych, a w starszych klasach pokrycie czesnego za szkołę. Dzieci klas młodszych ze szkoły podstawowej otrzymują dodatkowo prezent na Boże Narodzenie, parasolkę lub pelerynę przeciwdeszczową.

Część opłaty adopcyjnej, konkretnie 10 %, przeznaczona jest  na cele administracyjne programu „Adopcji Serca”, związane z opłatami energii, internetu, dojazdu do dzieci. Siostry misjonarki i koordynatorzy w Polsce posługują charytatywnie.

Ogólne zasady dotyczące adopcji:
 •  Osoba pragnąca podjąć się adopcji proszona jest o kontakt bezpośrednio z S. Jeremią Mrowiec, aby uzgodnić wiek dziecka i preferencję co do płci dziecka. Adres mailowy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Rodzic Adopcyjny otrzymuje (po przesłaniu skanem wypełnionej deklaracji na adres mailowy koordynatora) informacje o dziecku i jego zdjęcie, a po wyrażeniu zgody na przyjecie konkretnego dziecka  dokonuje pierwszej wpłaty w terminie do 14 dni. Pierwsza wpłata dla niemowlaka i małego dziecka wynosi 30 USD, dla dziecka przedszkolnego i szkolnego wynosi 60 USD. Wpłacać można całą sumę jednorazowo, w kilku ratach lub miesięcznie. Wpłaty dokonuje się na poniższe konto:

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza

ul. Okrzei 27

43-190 MIKOŁÓW

Bank Pekao SA 21 1240 1330 1787 0010 2967 4731

Swift dla PeKaO S.A.: PKOPPLPW

IBAN: PL21 1240 1330 1787 0010 2967 4731

Wszystkie wpłaty należy opisywać wg poniższego schematu:

„CHILANGA - imię i nazwisko dziecka, numer kartoteki – DAROWIZNA”

Wpłat można dokonywać w złotówkach, według kursu sprzedaży Banku Pekao SA w danym dniu.

Informacje dodatkowe:
 • Rodzic Adopcyjny może dokonać dodatkowej wpłaty dla dziecka z dopiskiem „najpilniejsze potrzeby dziecka” (ta wpłata będzie wykorzystana na zakup żywności lub dodatkowych ubrań) lub „prezent urodzinowy”.
 • Raz w roku Opiekun otrzyma zdjęcie dziecka i informacje o dziecku, natomiast od samego dziecka, dwa razy w roku kilka słów lub rysunek. Najczęściej jest to z okazji Świąt Bożego Narodzenie i Świąt Wielkanocnych.
 • Dla dzieci w wieku szkolnym można raz w roku wysłać paczkę lub kilka drobiazgów w kopercie bąbelkowej. Wewnątrz paczki umieszcza się kartkę z imieniem dziecka, dla którego dary są przeznaczone. Jeśli ktoś wysyła paczkę z darami ogólnymi dla misji w Chilandze i tam umieszcza prezent dla swojego dziecka, to musi być w środku podane imię dziecka i dokładny opis, co jest dla dziecka. Paczki, koperty bąbelkowe i listy wysyłać na adres:
   
  Mother of Mercy Hospice
  P.O. Box 350080
  Chilanga
  ZAMBIA
 • WAŻNE: Oczekujemy od Rodziców Adopcyjnych wyrozumienia i cierpliwości. Każda Siostra w Chilandze ma zakres swoich głównych obowiązków, cały ogrom pracy w hospicjum i w szkole. Adopcja serca jest programem dodatkowym mającym na celu zapewnić najbiedniejszym dzieciom lepszą przyszłość. Dlatego też siostry nie mogą obiecać częstego kontaktu lecz tylko na tyle na ile jest to możliwe i powyżej wyszczególnione. Natomiast na miejscu dokładają wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom opiekę do której zobowiązują się w adopcji. Dzieci i Rodziców Adopcyjnych jest bardzo dużo Jeśli ktoś oczekuje częstego kontaktu to może szybko się rozczarować. Od Rodziców Adoptujących oczekujemy odpowiedzialnego wywiązywania się z podjętych zobowiązań. Dziękujemy wszystkim, którzy podejmują się adopcji serca w misji w Chilandze.
 • Dodatkowych informacji udziela S. Jeremia Mrowiec: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Adopcja chorych dzieci – PROMYKI NADZIEI – Nowy program

Hospicjum Matki Miłosierdzia (Mother of Mercy Hospice) szczególną opieką otacza dzieci chore, zwłaszcza zarażone wirusem HIV oraz z rozwiniętą chorobą AIDS. Niektóre z tych dzieci są niepełnosprawne lub dotknięte inną chorobą. W większości są to dzieci, które do końca życia będą na lekach Antyretrowirusowych. Obecnie na tych lekach można żyć bardzo długie lata. Te dzieci w większości przypadków urodziły się zarażone wirusem HIV.  Wirus ten został im przekazany bez pytania ich o zgodę, otrzymały go nie z własnego wyboru. Niełatwo jest tym dzieciom zrozumieć dlaczego muszą codziennie brać lekarstwa, jaka jest ich kondycja zdrowotna. Chore lub zarażone dzieci mają szczególne prawo do radości, do szczęśliwych chwil dzieciństwa, do edukacji i normalnego życia. Warunki Adopcji Serca chorych dzieci są prawie identyczne jak adopcji indywidualnej (zapoznaj się z opisem adopcja serca) z kilkoma tylko różnicami. Najważniejszy szczegół w tej adopcji to uszanowanie prawa dziecka do tajemnicy. Chorzy na AIDS (w tym także dzieci) mają prawo do zachowania w tajemnicy swojego statusu. Jeśli ktoś podejmuje się adopcji chorego dziecka to równocześnie zobowiązuje się do dochowania jego tajemnicy, zwłaszcza nie może publicznie ujawniać, że dziecko jest chore na AIDS. Jeśli np. chce umieścić zdjęcie swojego podopiecznego na FB, może tylko podpisać „to jest mój syn, moja córka, czy podać imię .................. itd” bez umieszczania jakiejkolwiek informacji o stanie zdrowia dziecka. To pozostaje tylko między rodzicem adoptującym i koordynatorką programu, w chwili obecnej S. Jeremią Mrowiec. Adopcja serca chorego dziecka wymaga dodatkowej wpłaty w wysokości 50 USD  na rok na dożywianie dziecka i niezbędne lekarstwa. Pozostałe zasady są takie same jak w ogólnej adopcji.

Jeśli chcesz być Promykiem Nadziei dla chorego dziecka, i otoczyć go swoją miłością i czułością skontaktuj się z S. Jeremią Mrowiec pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .  

Wpłaty należy opisać według schematu: "Chilanga - Promyki Nadziei - imię dziecka, numer kartoteki - Darowizna"

 

Prewencja maluchów przed zarażeniem HIV

W 2010 roku Hospicjum rozpoczęło wspieranie matek chorych na AIDS, które urodziły maleństwa nie zarażone wirusem HIV. Dziecko, które urodziło się nie zarażone, wymaga szczególnej troski i ostrożności, aby w pierwszych 18-tu miesiącach matka nie przekazała mu wirusa. To maleństwo jest w dalszym ciągu w strefie ryzyka. Dopiero po 18-tu miesiącach można stwierdzić, że dziecko jest zdrowe. W Zambii określone są zasady postępowania na szczeblu narodowym. Najkorzystniej jest odstawić dziecko po sześciu miesiącach karmienia piersią i przejść na mleko w proszku i kaszki niemowlęce. Niestety ze względu na brak możliwości finansowych większość matek nie jest w stanie tego uczynić. W Zambii odnotowano wiele śmiertelnych przypadków niemowląt z powodu niedożywienia, gdy matki przestawały karmić piersią, a nie były w stanie zapewnić odpowiednika. Dlatego Ministerstwo Zdrowia przedłużyło  czas karmienia piersią do 12 miesięcy, co zwiększyło ryzyko. Hospicjum Matki Miłosierdzia stara się dopomagać tym matkom, które pragną odstawić dziecko od piersi po sześciu miesiącach i przejść na inne odżywianie dziecka. Zrodził się więc program prewencyjny maluchów. Tyle dzieci będzie uchronionych ilu znajdziemy darczyńców wspierających nasz program. Nasze pierwsze maleństwo to Faith, która ma w tej chwili 3 latka, rośnie i rozwija się wspaniale. Jest naszym „słoneczkiem”, zachętą do dalszej pracy i najlepszym dowodem, że warto. W chwili obecnej mamy 16 niemowlaków w programie, a dużo więcej czeka na wsparcie.

Zasady włączenia się do tego programu:

1. Można ogólnie wpłacać datek na mleko dla niemowląt, jak tych wpłat uzbiera się więcej to wybieramy kolejne dziecko do programu, aby zapewnić wsparcie na dłuższy czas. Jakakolwiek suma, nawet $ 10, ma dla nas ogromne znaczenie. Zasada „ziarnko do ziarnka uzbiera się miarka” przynosi efekty.

2. Można się zobowiązać do wsparcia konkretnego malucha. Oczekujemy jednak rozsądnego przemyślenia przed podjęciem decyzji. Dla jednego malucha potrzeba 400 USD, aby zapewnić mu dożywianie na jeden rok, czyli od 6-18 miesiąca życia. Oczywiście w miarę jak dziecko rośnie, to też zmienia się system odżywiania. W pierwszych miesiącach maluch potrzebuje więcej mleka w proszku i kaszek, później zaczyna jeść dużo innych rzeczy. W tym czasie można przysyłać paczki z mlekiem w proszku lub kaszkami, co może zredukować koszt wpłat, co jest do ustalenia indywidualnie z S. Jeremią Mrowiec. Po osiągnięciu 18-tu miesięcy, jeśli osoba pragnie dalej kontynuować wsparcie tego samego malucha to może przejść do programu adopcyjnego według zasad adopcji niemowlaka, lub program się kończy. Z naszej strony uświadamiamy mamy, że jest to program do 18-tego miesiąca. Nie obiecujemy dalszej adopcji. Jeśli Rodzic Adopcyjny wyrazi zgodę lub znajdzie się kolejny Rodzic  wtedy możemy dalej kontynuować wspieranie tego malucha.

Wpłat należy dokonywać na numer konta:

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza

Ul. Okrzei 27

43-190 MIKOŁÓW

Bank Pekao SA 21 1240 1330 1787 0010 2967 4731

Swift dla PeKaO S.A.: PKOPPLPW

IBAN: PL21 1240 1330 1787 0010 2967 4731

Wszystkie wpłaty należy opisywać wg poniższego schematu:

"CHILANGA – mleko dla niemowląt – DAROWIZNA"   (ogólne datki)

"CHILANGA – imię niemowlaka – prewencja – DAROWIZNA"  (indywidualny maluch)

Wpłat można dokonywać w złotówkach według kursu sprzedaży Banku Pekao SA w danym dniu.

Dla indywidualnego malucha można wpłacać w ratach miesięcznie, najniższa stawka miesięczna to 35 USD.

Chętnych do tego programu prosimy o kontakt z S. Jeremią Mrowiec. Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Maluchy czekają. Uchroń dziecko przed wirusem HIV i chorobą AIDS. Dziękujemy wszystkim, którzy już są w programie i wspierają nasze maluchy.